Nowy system oświaty

W poniedziałek, 27 czerwca Anna Zalewska, minister edukacji narodowej upubliczniła resortowe plany dotyczące zmian w systemie edukacji. Są one odpowiedzią na potrzeby polskiej rzeczywistości oświatowej. Zapowiedziane modyfikacje mają charakter systemowy, ich osią będzie stworzenie nowej struktury jednostek edukacyjnych, wspomagane  daleko idącymi zmianami w podstawie programowej.


Anna Zalewska zapowiedziała, że plany będą wdrożone od roku 2017. Pierwszymi, którzy zostaną objęci nowymi rozwiązaniami są uczniowie obecnie korzystający z uroków wakacji, a od września rozpoczynający naukę w klasie szóstej.
W nowym systemie największym ogniwem będą ośmioletnie szkoły powszechne. W ramach szkół powszechnych planuje się wprowadzenie podziału na dwa etapy: podstawowy (klasy I−IV) oraz odpowiadający obecnemu etapowi gimnazjalnemu (klasy V−VIII). Specjalna koncepcja metodyczna została przewidziana dla klasy czwartej. Tu mają pojawić się nowe przedmioty, jednak dzięki zachowaniu tego samego wychowawcy i utrzymaniu jednolitej grupy klasowej, znacznie łatwiejsze ma być przejście od etapu edukacji wczesnoszkolnej do nauczania przedmiotowego.

Po ośmiu latach nauki w szkole podstawowej uczniowie będą mieli przed sobą trudną decyzję. Będą mogli wybrać pomiędzy: czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi, pięcioletnimi technikami i dwustopniowymi szkołami branżowymi. Szkoły branżowe zastąpią funkcjonujące obecnie szkoły zawodowe. Ideą ich powołania jest zacieśnienie relacji pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza