Refleksje o przeszłości

W najnowszym numerze Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” piszemy o edukacji historycznej i jej wpływie na współczesną kulturę, której szkoła jest nieodłączną częścią. Poznawanie historii to jednak nie tylko patrzenie wstecz – na wydarzenia pieczołowicie rekonstruowane przez archeologów przeszłości – ale także próba zrozumienia zawiłości życiorysów osób, które, być może, pamiętają nieco więcej niż my sami możemy pamiętać. Dlatego w bieżącym numerze proponujemy, między innymi, zapoznanie się z autobiografią historyka i mediewisty Karola Modzelewskiego pod tytułem Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca.

Inne oblicze biblioteki cyfrowej

Na portalu issuu.com właśnie zagościliśmy z najnowszą Ofertą szkoleń. Przy tej okazji kilka słów o samym miejscu. Issuu to globalna, bezpłatna platforma łącząca grono osób i instytucji (na portalu są już między innymi: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej) gotowych dzielić się swoim dorobkiem – refleksjami, artykułami, publikacjami, etc.

Sierpniowe konferencje metodyczne

W Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli od ubiegłego czwartku trwają sierpniowe konferencje  metodyczne. Setki nauczycieli odwiedzają naszą siedzibę każdego dnia. To wspaniała okazja do tego, by zaobserwować ile zapału do pracy, niesamowitej pozytywnej energii i nowych pomysłu zgromadziło wielu z nich podczas kilku tygodni wypoczynku.

Pierwszy dzień sierpniowych konferencji metodycznych 2015

Na stronie internetowej www.zcdn.edu.pl w zakładce „Refleksje” można znaleźć najnowszy numer pisma, zatytułowany „Edukacja ekologiczna”.

Wspólny język

Konstruktywizm to jedna z niewielu współczesnych metodologii, które w realny sposób łączą przedstawicieli pozornie odległych od siebie dyscyplin badawczych. Na V Sympozjum Konstruktywistycznym, które odbyło się w dniach 13–14 czerwca 2015 roku w Szczecinie, spotkali się badacze reprezentujący zarówno nauki humanistyczne, społeczne, jak i ścisłe. Wszyscy referenci mówili tym samym językiem – ocierającym się w wielu wypadkach o twarde pojęcia naukowe, a jednocześnie zrozumiałym dla wszystkich, którzy studiują i twórczo rozwijają ten dyskurs w ramach swoich zainteresowań badawczych.

Edukacja inkluzywna

Edukacja włączająca nie jest już dla nas dzisiaj ideą, problemem, wyzwaniem. Nie jest też nowością. Jest praktyką, codziennością, podstawowym przekonaniem, którego nikt nie kwestionuje – pedagogicznym aksjomatem. Bo czy możemy wyobrazić sobie szkołę lub jakąkolwiek instytucję publiczną, która pozbawia, odrzuca, a nawet wyklucza? Możemy! I ta nasza zdolność do wyobrażenia sobie tego, co więcej – do przywołania naszych doświadczeń, przeżyć naszych znajomych, przyjaciół czy rodziny, dowodzących, jak mało równości praktykujemy na co dzień – nie napawa nas ani dumą, ani radością.


Edutony...

…to setki, a nawet tysiące, kilogramów wieści z oświatowego podwórka. Zachęcamy do jak najczęstszego zaglądania w to miejsce, jeśli nie chcecie, by ominęły Was edukacyjne świeżynki. Serdecznie pozdrawiamy

Agnieszka, Kasia, Sławek, Kasia, Piotr i Andrzej J

Edurefleksy

Całą swoją karierę zawodową wiążę z edukacją. Wiem, że trzeba o niej mówić, pisać, a przede wszystkim jak najczęściej myśleć. Edurefleksy to miejsce, w którym będę się dzielić moimi przemyśleniami na temat szkoły. Zapraszam do lektury.

Urszula Pańka,

dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Keep calm and...


Czym są Refleksy Refleksji?

W „Refleksjach” od niespełna 25 lat publikujemy najważniejsze informacje o wydarzeniach i inicjatywach oświatowych z regionu, aktach prawnych, zmianach i wydawnictwach mających istotny wpływ na pracę szkoły. Towarzyszą temu ciekawe analizy, oceny, podsumowania przygotowane przez praktyków oświatowych, ekspertów zewnętrznych i naukowców.
„Refleksje” to czasopismo dla twórczych i poszukujących nauczycieli, podążających za najnowszymi wydarzeniami i aktualnymi tematami. To strony, na których można znaleźć ciekawe dyskusje, wartościowe inspiracje, rzetelne podsumowania i odrobinę wytchnienia od codzienności szkolnej.

W tym miejscu będziemy pokazywać to co najciekawsze i najważniejsze w naszych „Refleksjach”, zapraszać do lektury i zachęcać do współpracy z czasopismem.

Kot na 1 września