Wstąpienia publiczne (7). Schematy


Schematem, który mnie najbardziej przekonuje, jako najefektywniejszy w budowaniu wystąpień publicznych, jest schemat 4MAT. Na ten schemat składają się cztery pytania, na które musimy odpowiedzieć, przygotowując się do wystąpienia publicznego. Co najważniejsze – musimy pamiętać, by opracowując odpowiedzi, przyjąć perspektywę naszych słuchaczy.

Wystąpienia publiczne (6). Schematy

Kiedy przyglądamy się najlepszym mówcom i ich wystąpieniom, często dostrzegamy, że jest coś, co je łączy. Komponentem, który pozwala uszeregować największe mowy współczesnego świata, jest reguła porządkująca ich strukturę i kolejność występujących w nich figur, którą nazwiemy po prostu schematem wystąpienia. Oto dwa z najpopularniejsze schematy, które sprawdzą się w wielu kontekstach tematycznych.


Przygotowanie wystąpienia (5) Wprowadzenie do tematu


Wprowadzenie do części głównej jest najistotniejszym elementem wstępu do prezentacji. To ono ma za zadanie przykuć uwagę słuchaczy. Z całego wystąpienia słuchacze najwięcej zapamiętają z części wstępnej. Trzeba więc zacząć z przytupem, tak by zelektryzować odbiorców, przykuć ich uwagę i nie pozwolić jej nigdzie uciec. Oto kilka technik budowania dobrego wprowadzenia.