Kompetencje miękkie

Jedna z bohaterek niniejszego numeru „Refleksji”, Jolanta Okuniewska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, która w 2016 roku była nominowana do prestiżowej nagrody Global Teacher Prize – mówi w wywiadzie udzielonym naszej redakcji, że kompetencje społeczne, takie jak: komunikatywność, chęć współpracy czy elastyczność, niekoniecznie słusznie nazywane są „miękkimi”. Dlaczego? Ponieważ często bywa tak, że są one przydatniejsze od „twardej” wiedzy – wykutej szybko na pamięć i równie szybko zapominanej.

Nowy system oświaty

W poniedziałek, 27 czerwca Anna Zalewska, minister edukacji narodowej upubliczniła resortowe plany dotyczące zmian w systemie edukacji. Są one odpowiedzią na potrzeby polskiej rzeczywistości oświatowej. Zapowiedziane modyfikacje mają charakter systemowy, ich osią będzie stworzenie nowej struktury jednostek edukacyjnych, wspomagane  daleko idącymi zmianami w podstawie programowej.

Przygotowanie wystąpienia. Narzędzia pomocnicze

W najnowszym wydaniu Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” rozpoczęliśmy cykl poświęcony wystąpieniom publicznym. Można powiedzieć, że dla nas – nauczycieli – wystąpienia publiczne do chleb powszedni. Warto jednak od czasu do czasu przypomnieć sobie, najważniejsze aspekty związane z ich przygotowywaniem i prowadzeniem.
Wstęp i garść objaśnień do niniejszych materiałów znajdziecie w tekście opublikowanym w nr 4/2016 Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”

Kompetencje miękkie


W najbliższym wydaniu Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” inicjujemy cykl tekstów, które  będą koncentrowały się na sztuce wystąpień publicznych.  Jeden z najsłynniejszych, współczesnych mówców rozważających na temat edukacji – Ken Robinson – przywiązuje ogromną wagę do jakości wystąpień publicznych, szczególnie tych, odbywających się w sferze oświaty. Podążając jego śladem, chcemy wesprzeć Was w wakacyjnej wyprawie, której celem jest doskonałe rozpoczęcie roku, z wami w roli wytrawnych mówców.