Przygotowanie wystąpienia. Narzędzia pomocnicze

W najnowszym wydaniu Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” rozpoczęliśmy cykl poświęcony wystąpieniom publicznym. Można powiedzieć, że dla nas – nauczycieli – wystąpienia publiczne do chleb powszedni. Warto jednak od czasu do czasu przypomnieć sobie, najważniejsze aspekty związane z ich przygotowywaniem i prowadzeniem.
Wstęp i garść objaśnień do niniejszych materiałów znajdziecie w tekście opublikowanym w nr 4/2016 Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”NARZĘDZIE NR 1 − IDENTYFIKACJA CELÓW
Aby przygotować dobre wystąpienie muszę zacząć od wypisania moich celów:
 • kognitywnych
 • emocjonalnych
 • behawioralnych


Aby poznać cele kognitywne, odpowiedz na następujące pytania:
 • Jakie informacje chcę pozostawić w umysłach moich słuchaczy?
 • Co i jak mają myśleć po moim wystąpieniu?
 • Na co chcę zwrócić ich uwagę?
 • Jakie hasła, słowa klucze, przenośnie chcę pozostawić w ich podświadomości?
Aby zidentyfikować cele emocjonalne, odpowiedz na następujące pytania:
 • Do czego chcę ich przekonać, zmotywować?
 • Jakie uczucia chcę wzbudzić?
 • Jak wpłynę na ich nastrój?

Aby zidentyfikować cele behawioralne, odpowiedz na następujące pytania:
 • Do jakich konkretnych zachowań chcę nakłonić moich słuchaczy?
 • Od jakich zachowań chcę ich odwieść?NARZĘDZIE NR 2 – CHARAKTERYSTYKA SŁUCHACZY
Aby usystematyzować swoją wiedzę o audytorium, zanim zaczniesz pisać plan prezentacji, odpowiedz na poniższe pytania:
 • Kim są słuchacze i jaki jest ich związek z moim tematem?
 • Jak dużo już mogą wiedzieć na poruszany przeze mnie temat?
 • Ile powinni się dowiedzieć?
 • Jakie są ich oczekiwania wobec mojej prezentacji i wydarzenia w ramach którego odbędzie się moje wystąpienie?
 • Co o mnie wiedzą moi słuchacze, a czego powinni się dowiedzieć?
 • Jaka jest opinia moich słuchaczy o mnie i organizacji, którą reprezentuję?
 • Czy słuchacze będą obecni z własnej woli czy z czyjegoś polecenia?
 • Jakie będzie prawdopodobne nastawienie słuchaczy (entuzjazm, uprzejmość, wrogość)?
 • Czy mogą pojawić się jakieś przeszkody, zdarzenia z przeszłości czy oczekiwania, które muszę wziąć pod uwagę?
 • Jakie są obawy słuchaczy?
 • Jakie są moje obawy?
 • Czy wykorzystam jakieś atrakcyjne rekwizyty/pomoce naukowe? Jakie będzie uzasadnienie sięgania po nie w czasie mojego wystąpienia? 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza