Wystąpienia publiczne (6). Schematy

Kiedy przyglądamy się najlepszym mówcom i ich wystąpieniom, często dostrzegamy, że jest coś, co je łączy. Komponentem, który pozwala uszeregować największe mowy współczesnego świata, jest reguła porządkująca ich strukturę i kolejność występujących w nich figur, którą nazwiemy po prostu schematem wystąpienia. Oto dwa z najpopularniejsze schematy, które sprawdzą się w wielu kontekstach tematycznych.


  1. Wzbudź zainteresowanie
  1. Powiedz czego dotyczy wystąpienie
  1. Przedstaw argumenty, uzasadnienia, przykłady
  1. Przedstaw konkluzję
  1. Wezwij do podjęcia działania
  1. Kontakt – nawiązanie dobrego kontaktu z słuchaczami, poprzez mówienie o tym, co ich interesuje i co jest dla nich ważne
  1. Potrzeby – nawiązanie do potrzeb słuchaczy – czego chcą się dowiedzieć, w czym chcą się upewnić, co jest dla nich zadaniem lub wyzwaniem w kontekście naszego spotkania
  1. Korzyści – zasadniczą informację przekazujemy słuchaczom językiem korzyści, wskazując wprost, jakie może mieć ona znaczenie dla naszych słuchaczy
  1. Pytania – w czasie wystąpienia na bieżąco odpowiadamy na pytanie jakie stawiają nam lub jakie mogliby nam postawić odbiorcy
  1. Zamknięcie – kończąc, musimy przekazać naszym słuchaczom konkretną prośbę, zadanie, by od razu mieli sposobność wykorzystania zdobytej wiedzy i dostrzec zmiany, jakie mogą dzięki niej wprowadzić, np. w swoim warsztacie pracy 


Schemat pięciu kroków
To najbardziej znana i najpopularniejsza formuła wystąpienia publicznego. Jej źródeł możemy szukać, przy okazji tworzenia prostych przemówień argumentacyjnych. Pierwsze dwa punkty odpowiadają wstępowi (o którym możecie przeczytać więcej w Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku Oświatowym „Refleksje” nr 5/2016). Punkt trzeci dotyczy części głównej. Punkty czwarty i piąty to elementy podsumowania.

Schemat lejka perswazyjnego

Jest to jeden z najbardziej popularnych schematów współczesnych wystąpień publicznych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza