Reforma edukacji


Wczoraj Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt zmian w systemie oświaty.


„Dotrzymałam słowa. To ważny dzień dla całego środowiska oświatowego. Przy wypracowywaniu zmian udział wzięło całe środowisko oświatowe, zarówno dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie i rodzice. To ustawa napisana przez samych obywateli”,  powiedziała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej.
Zaprezentowane projekty zmian mają charakter daleko idących modyfikacji o wymiarze systemowym. Główną koncepcją zaproponowanych rozwiązań jest przeobrażenie sposobu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Koncejpcja ta została zaprezentowana jako wypracowana w ramach ogólnopolskiego cyklu debat „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, podczas którego zebrano aż 1118 opinii na temat koniecznych zmian w systemie edukacji.
Projekt reformy nie jest jednak efektem tylko cyklu spotkań i debat. Dodatkowo w MEN odbywały się narady ekspertów pracujących w kilkunastu grupach tematycznych. Dyskutowali oni między innymi o kształceniu ogólnym i zawodowym, organizacji nadzoru pedagogicznego, systemie egzaminów zewnętrznych, doskonaleniu zawodowym nauczycieli, miejscu historii w szkole, wychowaniu fizycznym, roli rodzica w szkole i funkcji wychowawczej szkoły.
Szczegoły dotyczące planowanych zmian są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kolejnym etapem jej uzyskanie opinii na ich temat w ramach konsultacji społecznych.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza