Szkolne projekty a projekty biznesowe cz. 2. Na czym polega zarządzanie projektem?

Zarządzanie to słowo, które wywołuje uśmiech na twarzach naszych uczniów. Któż w ich wieku nie chciałby zarządzać. Z czasem entuzjazm w tym zakresie opada, szczególnie, jeśli miało się okazję posmakować trudów zarządzania. Jak wytłumaczyć, na czym polega zarządzanie projektem?
Kiedy zapytałam na czym polega zarządzanie, usłyszałam prostą odpowiedź: mówi każdemu członkowi grupy, co ma robić. Zasadniczo nie mija się ona z prawdą, jednak częściowo tylko pokrywa szeroki temat zarządzania.

Celem zarządzania projektem jest utrzymanie kontroli nad pracami specjalistycznymi odbywającymi się na poszczególnych etapach realizacji projektu. Nie zawsze osoba lub zespół zarządzający mają pełną wiedzę merytoryczną, by móc ocenić jakość tych prac. Dlatego zadanie to jest niezwykle trudne.

Zarządzający projektem muszą także motywować zespół do działania, tak by w ustalonym czasie osiągnąć wspólnie uzgodnione cele. W rzeczywistości szkolnej szczególnie to zadanie wydaje się być największym wyzwaniem. Zawsze radzę uczniom, że jeśli mają problem z równomiernym zaangażowaniem wszystkich członków zespołu na etapie przygotowania, muszą koniecznie podjąć decyzję o wspólnej prezentacji, tak by nikt nie czuł się zwolniony z odpowiedzialności za swoją część pracy. Oczywiście i ten pomysł nie zawsze daje gwarancję równomiernego rozkładu obciążenia.

Zarządzający projektem muszą też być gwarantem aktualnego stanu wiedzy o postępie prac w ramach projektu oraz o aktualności UZASADNIENIA.

W innym ujęciu zarządzanie projektem można pokazać jako cykl następujących aktywności:

PLANUJ (opracuj plan etapu realizacji) -> DELEGUJ (rozdzielaj zadania pomiędzy członków grupy) -> MONITORUJ (obserwuj postępy delegowanych prac) -> KONTROLUJ (na podstawie obserwacji wprowadzaj korekty do planów, steruj etapem realizacji)Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza